12/09/21  Tin của trường  120
Thực hiện theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trường Tiểu học Tòng Bạt, ngày 10/9, tổ 3 đã tiến hành sinh hoạt chuyên môn tháng 9 lần thứ nhất bằng hình thức trực tuyến. Buổi sinh hoạt có sự tham gia của tất cả các đồng chí GV trong tổ khối.
 28/08/21  Tin của trường  139
Sáng ngày 28/8/2021, trường Tiểu học Tòng Bạt tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom Meeting với sự tham gia của toàn thể CBGVNV nhà trường.