06/02/18  Video Clip  3612
Tiết dạy dự thi Giáo viên dạy giỏi huyện Ba Vì môn Luyện từ và câu lớp 2 của cô giáo Bùi Thị Như Quỳnh
 06/02/18  Video Clip  1809
Tiết dạy dự thi Giáo viên dạy giỏi huyện Ba Vì môn Tự nhiên xã hội lớp 2 của cô giáo Phùng Thị Thu Hảo