17/01/20  Tin của trường  102
Sáng 13/10, Đội văn nghệ của nhà trường đã tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng 65 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (1954 - 2019) do ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì đã tổ chức